Archive for the tag 'štúdium'

Psycho

august 11th, 2008

Jeden rozhovor počas uplynulého víkendu mi to pripomenul…. Po prvý krát to spomenula priateľka, v tom čase študentka psychológie, asi pred desiatimi rokmi. Odvtedy mi to nezávisle povedalo viacero ľudí a aj moje subjektívne pozorovanie to potvrdzuje: viac ako 50% študentov psychológie (a pravdepodobne aj psychiatrie) si tento študijný odbor vyberá preto, lebo sami majú nejaký nevyriešený osobný problém od obyčajnej túžby porozumieť sám sebe až po vážne traumy. Continue Reading »

Na VŠ bez prijímačiek?

jún 9th, 2007

Dnes v noci u mňa prespala neter, cestujúca na prijímačky do ČR. (Kde sú tie časy čerstvého absolventa gymnázia, že?) Samozrejme, prijímacie pohovory na rôzne vysoké školy sú pre ňu v súčasnosti jednou z hlavných tém. Tak som sa aspoň dozvedel, koľko spolužiačok a spolužiakov už je prijatých na rôzne slovenské vysoké školy bez prijímacích pohovorov. V porovnaní s prijímačkami na Karlovu univerzitu, kde samotné stredoškolské vedomosti tvoria len menší diel z testovaných predpokladov je to zaujímavý indikátor kvality.

Áno, výpoveď čerstvej absolventky je subjektívna a nereprezentatívna. Áno, jej tvrdenia som neoveroval ďalšími zdrojmi. I tak mi to stačí na to, aby som z tých pár vyjadrení odvodil niekoľko tvrdení:

  • na Slovensku sa ide tvrdo za kvantitou, bez ohľadu na čokoľvek iné. Je to pochopiteľné: kým sa hlavný zdroj finančných prostriedkov pre vysoké školy zo štátneho rozpočtu bude viazať na počet študentov, školy nebude zaujímať koho vzdelávajú, ale koľko ich je.
  • Súdne uvažujúci človek vie, že klasifikácia žiaka / študenta nikdy nebola a nikdy nebude objektívnym odrazom jeho vedomostí. A známky už vôbec nič nehovoria o ďalších predpokladoch na vysokoškolské štúdium. Príjmať teda študentov na vysokú školu len na základe prospechu na strednej škole je omyl. Jeho dôsledkom bude ďalší pokles hodnoty (akceptácie) takto získanej kvalifikiácie.
  • Ak (niektoré) slovenské univerzity potrebujú naberať študentov „odkiaľkoľvek“ a za každú cenu, len aby boli, naznačuje to, že ponuka prevyšuje dopyt a hodnota vzdelania bude klesať.
  • Kvalitná vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia si vyberá elitu. Pritom vie, že elitu netvorí skupina bifľošov, ale ľudia s osobnostnými predpokladmi. Tomu zodpovedá aj spôsob výberu študentov: na zvládnutie mechanických vedomostí sa kladie len primeraný dôraz a na údaje o stredoškolskom prospechu sa neberie žiaden ohľad, alebo slúžia len ako doplňujúci zdroj informácií.

Poznámka k elite: nejde o to, že by som chcel ľudí triediť na nadľudí a podľudí. Ani nikomu nemienim upierať právo na vzdelanie. Na druhej strane – sme rovnocenní, nie rovnakí. A rozdiely medzi nami zabezpečujú jednak pestrosť života, ale aj rôzne štartovacie pozície, rôzne predpoklady a v konečnom dôsledku aj rôzne životné cesty. A nakoniec, papier z vysokej školy nehovorí nič o tom, ako bude absolvent v živote úspešný. A absolútne nič nehovorí o tom, kto je / bude akým Človekom…

Nakoniec, ja to tým deckám prajem. Nech idú, nech študujú. Pri súčasnej situácii pracovného trhu sa s vysokou pravdepodobnosťou kdesi uchytia. Skôr ma mrzí postoj (často? väčšiny?) akademickej obce, ktorá múdrosť vymení za misku šošovice…