Archive for the tag 'názor'

Kedy sa naučíme kriticky myslieť?

máj 3rd, 2010

Malé zamyslenie po jednej dnešnej diskusii. Continue Reading »