Archive for the tag 'návštevnosť'

SME – sme tretí na Slovensku

December 29th, 2009

Zpráva z tisku: “Obě delegace položily pak věnce na hrob Neznámého vojína.”

Jáj, sorry, to je iná pesnička. Tak ešte raz:

Sme.sk prvýkrát patrí medzi tri najpopulárnejšie slovenské internetové servery. Continue Reading »