Archive for the tag 'Google'

Vypnite internet

február 6th, 2009

Obraz prvý:
Na jeseň roku 2006 spoločnsoť Copiepresse, združujúca vydavateľov tlače v Belgicku, vyhrala súdny spor s firmou Google. Súd zakázal Googlu zobrazovať obsah novín v službe news.google.be. Google zareagoval skutočne veľkoryso 😀 a dotknuté noviny úplne odstránil z vyhľadávania. Continue Reading »