Nie je gramotnosť ako gramotnosť

február 4th, 2009

Len aby bolo jasné – gramotnosť nie je len schopnosť písať, čítať a prípadne počítať.

Funkčná gramotnosť je schopnosť používať písmo a text na riešenie každodenných problémov: získavať informácie z existujúcich textov a komunikovať písomnou formou.

Otázka na zamyslenie: ľudia, ktorí vedia písať i čítať, ale nerozumejú písanému textu sú gramotní alebo negramotní? Nejde o akademický problém – internetové diskusie sú plné takýchto ľudí, náhodne vyberám tieto ukážky:

Kultúrna gramotnosť predstavuje znalosť obsahu literárnych prameňov, čo ľuďom umožňuje orientovať sa v „kultúrnej pamäti“ a v neposlednom rade používať komunikačné skratky (idiómy, príslovia, citáty), komunikovať v metaforickej rovine, používaťž nadsádzky a hyperboly.

Mravná gramotnosť je najvyšší level. Každá kultúra má nielen svoje znalosti a svoje umenie, ale aj hodnoty. Ak jednotlivec tieto hodnoty pozná a je schopný rešpektovať pravidlá, ktoré z nich vychdádzajú, môžeme o ňom hovoriť, že je mravne gramotný.

(via Emil Komárik)

(Text vznikol ako doplňujúca informácia k článku Načo je nám škola.)

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

For spam filtering purposes, please copy the number 5503 to the field below: