Archive for the tag 'Google'

Vypnite internet

Február 6th, 2009

Obraz prvý:
Na jeseň roku 2006 spoločnsoť Copiepresse, združujúca vydavateľov tlače v Belgicku, vyhrala súdny spor s firmou Google. Súd zakázal Googlu zobrazovať obsah novín v službe news.google.be. Google zareagoval skutočne veľkoryso :D a dotknuté noviny úplne odstránil z vyhľadávania. Continue Reading »