SOI hovorí: poproste spamera, nech to už nerobí

September 18th, 2008

Law of IT dnes upozornil na zaujímavé stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie:

Dnes mi prišiel celkom uletený e-mail zo SOI. Pred dvoma dňami som podal dva označené podnety na slovenských spamerov. … krásne odporúčanie, ktoré mi SOI napísala:
Keďže nemôžeme vedieť, či ste už v minulosti s odosielateľom nekomunikovali a v rámci iných služieb nedali súhlas na zasielanie aj iných ponúk, pred zahájením šetrenia doporučujeme nasledovný postup:

1. odpovedať stručnou žiadosťou, aby Vám firma už žiadne ponuky nezasielala. Prijatý aj odoslaný e-mail treba archivovať.

2. ak od tej istej firmy príde reklama znova, zaslať kompletnú korešpondenciu vrátane hlavičiek a e-mailov na adresu miestne príslušného Inšpektorátu SOI, podľa sídla firmy, ktorá e- mail odoslala….

Hovorím si: čisté šialenstvo! Zákon o reklame je predsa jasný: “Reklama sa nesmie šíriť … elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.” (§ 3 ods. 6 Zakona c. 147/2001 Z.z. o reklame)

Ktorej časti citovaného zákona pracovník SOI nerozumie? Obeť spamu má dokazovať, že zakázal zasielanie nevyžiadanej pošty (resp. že odobral nevydaný súhlas)? To odosielateľ spamu musí byť schopný preukázať, ako získal súhlas adresáta so zasielaním reklamných e-mailov! Ak toto nevie BFU, to sa dá pochopiť a akceptovať. Ale od SOI by som očakával trochu iný prístup.

V zásade si viem predstaviť len niekoľko možných vysvetlení:

  • lenivosť
  • nekompetentnosť
  • “zahltenosť” úradu množstvom podaní na slovenských spamerov

Posledný variant by sa mi páčil najviac – aj keď mám pochybnosti. (A samozrejme, bolo by to len vysvetlenie, nie ospravedlnenie.) Ak by právne povedomie užívateľov v tejto oblasti naozaj rástlo, bolo by to skvelé. Mimochodom, v tejto súvislosti ma napadá, že stúpol počet našich klientov, ktorí nám povedia: “v súčasnosti nemám záujem … ale prosím, nevyraďujte ma z vašej databázy.” Žeby naozaj svitalo na lepšie časy? Hmm, v tom prípade by sa na to štátne orgány mali lepšie pripraviť.

Comments RSS

Leave a Reply

For spam filtering purposes, please copy the number 2547 to the field below: